2689 Notes I Friday, March 28, 2014




401 Notes I Monday, November 12, 2012




362 Notes I Monday, November 12, 2012




56644 Notes I Monday, November 12, 2012




640 Notes I Monday, November 12, 2012




1140 Notes I Monday, November 12, 2012


Yung mga sobrang itim na tao na mahilig mag-pulbos.

madamingalam:

Anong gusto mong palabasin? Isa kang Crinkles?!


900 Notes I Wednesday, October 31, 2012


'Pag panget, ikaw na agad?

madamingalam:

Pwede rin.


48 Notes I Wednesday, October 31, 2012




2097 Notes I Friday, October 05, 2012




17665 Notes I Thursday, October 04, 2012




9670 Notes I Thursday, October 04, 2012




2344 Notes I Thursday, October 04, 2012




1561 Notes I Thursday, October 04, 2012




24602 Notes I Thursday, October 04, 2012




1160 Notes I Thursday, October 04, 2012